Konsekwencje rozbieżności w ekspertyzie

Stratgiczne doradztwo podatkowe dla firm

Działalność rzeczoznawców oraz wydawane przez nich opinie, są najważniejszym elementem, będącym podstawą do wypłacanie odpowiedniej kwoty, wynikającej z przebiegającego procesu odszkodowawczego prowadzącego w ramach obowiązujących nas ubezpieczeń, w każdej dziedzinie życia.

Niestety bardzo często dochodzi do sytuacji, w których ekspertyza przygotowana przez rzeczoznawcę działającego na rzecz zakładu ubezpieczeń znacznie odbiega od tej, którą przygotował niezależny specjalista powołany przez poszkodowanego.

Zaistniałe sytuacje powodują wiele negatywnych skutków, w głównej mierze dotykających samych poszkodowanych.

Powoduje to przedłużenie całego procesu ubiegania się o odszkodowanie, czy ponoszenia niepotrzebnych dodatkowych kosztów związanych z przeprowadzaniem procesu sądowego, czy konieczności opłaty odsetek za zwłokę.

Co jednocześnie wpływa na negatywne opinie o branży ubezpieczeniowej, której zarzuca się działanie tylko i wyłącznie na swoją korzyść.