Rzeczoznawca budowlany

doradztwo zawodowe warszawa jak napisać sprzeciw od nakazu zapłaty

W budownictwie również potrzebna jest osoba, z tytułem rzeczoznawcy, lecz w tym przypadku musi ona dodatkowo posiadać uprawnienia budowlane oraz dziesięcioletnią praktykę w zakresie objętym rzeczoznawstwem, aby takowy tytuł otrzymać. Do obowiązków takiej osoby należy ocena systemu technicznego wszystkich budynków, zarówno nowych, eksploatowanych jak i wyeksploatowanych.

W przypadku wydawania opinii o obiektach budowlanych, ocenie podlegają wszystkie etapy budowy, z uwzględnieniem sztuki budowlanej oraz zasad bezpieczeństwa obowiązujących na placu budowy, a także bezpieczeństwa publicznego. W przypadku katastrof budowlanych, bada również ewentualne ich przyczyny z uwzględnieniem materiałów użytych do budowy.

Weryfikuje ewentualne odstępstwa i niezgodności pomiędzy dokumentacją techniczną, dziennikiem budowy, a kontrolowanym obiekcie budowlanym. Weryfikacja jakości wykonanych prac budowlanych jest niezwykle ważna, pomaga wyeliminować powstałe błędy, które mogą przyczynić się do zawalenia bądź uszkodzenia budynku.

 .