Rzeczoznawca Kosztorysowy

Wszelkie zagadnienia, programy i zasady przygotowywanie kosztorysów budowlanych stanowią jeden z wielu przedmiotów, na które uczęszczamy podczas studiowania na kierunkach budowlanych oraz architektonicznych. Dlatego też każdy, kto ukończył studia w tym zakresie, może ubiegać się o pełnienie funkcji kosztorysanta. Jednak jeżeli chcemy uzyskać tytuł rzeczoznawcy kosztorysowego, musimy zostać członkiem Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych. Dopiero po odbyciu dwuletniego członkowstwa możemy złożyć stosowny wniosek, a następnie przystąpić do egzaminu.

Pozytywny wynik egzaminu uprawnia nas do pełnienia funkcji rzeczoznawcy kosztorysowego. Od tej pory będziemy w pełni odpowiedzialni za prawidłowe sporządzenie kosztorysu, zgodnego ze zleceniem. Ale również za weryfikacje i sprawdzanie kosztorysów ofertowych. Umiejętne sprawdzanie, każdej pozycji w kosztorysie z uwzględnieniem ceny i porównywanie jej ze średnimi krajowymi, to obowiązki które będzie mógł wypełniać uprawniony kosztorysant.