Znaczenie miru domowego

Pojęciem, które jest głęboko zakorzenione w europejskiej, ale także anglosaskiej kulturze prawnej jest mir domowy. Sformułowanie to jest używane przez prawodawców w różnych krajach i odnosi się do czegoś w rodzaju prawnej gwarancji spokoju i bezpieczeństwa we własnym prywatnym lokum. To wyjątkowa pod pewnymi względami formuła prawna, albowiem żaden przepis nie jest stanie zagwarantować określonego stanu rzeczy w sposób bezpośredni. Zapis w prawie nie staje się bowiem faktem z samego tytułu istnienia. Dlatego mir domowy jest czasami mniej lub bardziej brutalnie naruszany.

W tym momencie uruchamiają się pewne prawne procedury, w oparciu o które możemy zabiegać o to, by mir przywrócić, a osoby winne jego zakłócenia pociągnąć do odpowiedzialności. Jedną z form zburzenia miru jest na przykład włamanie z rozbojem – w takiej sytuacji mamy prawo bronić się przed napastnikiem, który powinien zdawać sobie sprawę z ryzyka. Tu przechodzimy płynnie do kolejnego zagadnienia. Zostanie ono omówione w następnym wpisie. Naruszeniem miru domowego może być również uciążliwe i głośne zachowanie sąsiadów.